Технология на ескпрот за САЩ

Макар износът за САЩ да не е така облекчен като вътрешнообщностния в рамките на ЕС, правилата в САЩ са ясни, потребителски ориентирани и като цяло приятелски настроени към бизнеса. С малко предварително проучване и правилните партньори проедурите почти не се различават от тези на останалите основни пазари на България. За нерегулираните стоки важат стандартни правила за придружаваща документация по износа като фактура, опаковъчен лист, товарителница и , специфичното за САЩ предизвестие ISF (Importer Security Filing Notification) ПРЕДИ експедицията. Производственият процес и крайният производител на изнасяните за САЩ хранителни стоки подлежат на сравниелно лесна регистрация в американската Агенция по храните (FDA), а към момента за пресни плодове и зеленчуци и месни произведения и колбаси текат преговори на ниво ЕС-САЩ за получаване на разрешителни за експорт и все още не са разрешени от България за САЩ.

Подробности в страничните менюта:

Митници и правилници

Всички стоки, които навлизат в САЩ подлежат на обмитяване според облагаемата им стойност, освен ако не са конкретно освободени чрез закон. Облагаемата стойност на една стока се определя по различни начини, и митото й варира според класификацията, в която попада. Класификацията и оценяването на стоките е отговорност на вносителя.

Американската митническа служба след това определя съответстващото мито. Стоката не може да напусне входната точка докато не се определи митото й (ликвидация). След ликвидацията, вносителите разполагат с 90 дни, през които да обжалват. В зависимост от продукта, може да се наложи издаването на разрешително, лиценз или допълнителна документация от агенции като Хранителната и лекарствена администрация (ХЛА), Агенцията по рибата и дивеча (U.S. Fish и Wildlife), Агенция за защита на околната среда (Environmental Protection Agency – EPA) или Департамента на земеделието.

За директни контакти с въпроси към Американските митници, използвайте следната информация:

 

Бюро на митниците и гранична защита
US Customs and Border Protection
1300 Pennsylvania Avenue, NW Washington
DC 20229
Tel: +1 703 526 4200
Web: www.cbp.gov

Ако изнасяте или внасяте в САЩ, използвайте Графика на съгласуваните тарифи (Harmonized Tariff Schedule, HTS).[1] Това е списък с продуктови кодове за стоки, които се внасят в САЩ, а кодовете са свързани с митнически тарифи за конкретни продукти. Използването на погрешен код може да стане причина компанията да заплати по-голямо мито, отколкото е нужно.

Интернет страницата на Търговската комисия на САЩ: www.dataweb.USITC.gov осигурява статистиките за международната търговия и данни за американските тарифи денонощно и безплатно.

 

Напътствия за лесен достъп:

 1. Изберете TARIFF DATABASE (База данни за тарифите)
 2. Изберете първия абзац – USITC Tariff Database Interactive (Тарифна база данни с двупосочна връзка)
 3. Попълнете класификационния номер (Classification number) в кутийката (напишете само първите шест цифри, тъй като номерата са универсални). Изберете кутийката List items (Списък с артикули)
 4. Изберете актуално описание (“detail”)
 5. Тарифната стойност е посочена под обозначението MFN (Most Favoured Nation – Най-облагодетелствувана нация)

Законодателство и местни разпоредби

Федералната съдебна система е основана на англо-саксонското обичайно право. Всеки щат има своя обособена съдебна система, от които всички освен една – тази на Луизиана – се основават на него.

Документация за експорта

Минимумът документи, изискуем за внасяните стоки, е следният:

 • Товарителница и превозен документ от превозвача (морска, контейнерна линия или карго авиокомпания);
 • Търговска фактура, получена от продавача, която показва стойността и описанието на стоките;
 • Манифест (Митнически формуляр 7533) или Влизане/Незабавна доставка (Митнически формуляр 3461);
 • Пакинг лист, ако се налага, и други документи, необходими за да се определи дали стоката може да бъде допусната.

Интернет страницата на Американските митници гранична служба – www.cbp.gov осигурява много полезна информация за внасянето на стоки в САЩ.[2] Тук можете да намерите достъп до информация за етикетиране на продуктите, обозначения на страната на произход, и други разпоредби.

 

Често допускани грешки във фактурите

Трябва да сте много внимателни при изготвянето на фактурите и останалите документи. Всеки документ е необходимо задължително да изпълнява законовите изисквания и регулации и всяко твърдение да е истинно и точно. Всяка некоректна информация би довела до забавяне при легитимирането на стоката.

В случай на допускане на неволна грешка, американските отговорни органи изискват доказателство за положено усърдие и прилежност при изготвянето на документа, показващо еднозначно, че грешката не е допусната поради небрежност. В противен случай се налагат глоби и забавяне на освобождаването на стоката, възможно е дори и прекъсване на цялата транзакция.

Особено важно е всички твърдения отнасящи се до описание на стоката, цена или стойност, комисионна и др. да са акуратно изложени.

Задължително проверете няколко пъти дали вашите имена и тези на получателя са изписани правилно. Това е една от най-често допусканите грешки.

Примери за други пропуски и неточности във фактурите, които задължително трябва да избегнете:

 • Непълен сериен номер на пакетите/стоката;
 • Обединяване на няколко продукта под един номер;
 • Често износителите считат комисионните, някои възнаграждения и други разноски за „необлагаеми“ и пропускат да ги впишат във фактурите.
 • Износителят вписва нетната цена на стоката, вместо крайната цена включваща и доставката, която вносителят трябва да плати.
 • Износителят частично произвежда продукта, използвайки материали на вносителя , но фактурира първоначалната цена на продукта, без да включва стойността на материалите на вносителя.
 • При замяна на дефектни стоки, износителят фактурира само нетната им цена, без да вписва крайната цена, натрупана при изпращането и връщането на дефектните стоки.
 • При продажба на стоки с намаление, износителят вписва оригиналната им цена, вместо цената с намалението.
 • Износителят продава стоките на цената с доставката, но фактурира само цената на франко борда (всички разходи, свързани с натоварването и разтоварването на стоката на борда на кораба), без да впише нетната цена.

Износителят вписва името на вносителя във фактурата под ‘купувач‘, когато това всъщност е или представител на вносителя, който получава комисионна за приемането на стоката, или съдружник, който споделя част от разходите по вноса на стоката.

Разпоредби за етикетите и опаковките

Всички хранителни, аптечни, лекарствени и козметични продукти трябва да имат етикет и опаковка в съответствие с разпоредбите на Администрацията по храните и лекарствата (Food and Drug Administration, FDA). Всички останали продукти трябва да са съобразени с разпоредбите на Федералната търговска комисия (Federal Trade Commission, FTC).

Информация за изискванията за етикетите и опаковките може да се получи при контакт с Федералната  търговска комисия (FTC); разпечатка с изискванията за етикетиране и опаковане на стоките – от Администрацията по храните и лекарствата (FDA); а запитвания от общ характер отправяйте към Комисията по безопасност на продуктите за потребление (Consumer Product Safety Commission). Следва информация за контакт с тези организации:

 

Федерална търговска комисия (Federal Trade Commission)
600 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20580
Tel.: +1 202 326 2222
Web: www.ftc.gov

 

Администрация по храните и лекарствата (Food и Drug Administration)
10903 New Hampshire Ave Silver Spring, Maryland 20993
Tel.: +1 888 463 6332

Web: www.fda.gov

 

Комисия по безопасност на продуктите за потребление (Consumer Product и Safety Commission)
4330 East West Highway Bethesda, MD 20814
Tel.: +1 301 504 7923

Web: www.cpsc.gov

Регистрация в администрацията по храните и лекарствата (FDA)

Регистрацията във Агенцията по храните в САЩ е безплатна и не е сложна, но отнема много време и за нея е необходим агент-представител в Америка, който служи за контактно лице от ваше име пред Агенцията. Препоръчваме ви да се обърнете към български адвокати, търговци или приятели на България, които биха могли да ви съдействат.

Регистрацията става на този адрес: http://www.access.fda.gov

След извършване на регистрацията не ви е необходим никакъв сертификат. Ще получите номер на регистрацията, който ви е нужен при митническо оформяне на влизане на територията на САЩ наред с другите ви документи. Mного фирми предпочитат да наемат една от трите консултантски агенции в тази сфера – Registrar, Food Imports и FDA Imports.

Как да закарате стоките си на пазара?

Като износител на стоки, трябва да развиете разбиране за различни въпроси, като:

 • законови и регулаторни изисквания, с които вашите пратки трябва да се съобразят; необходима документация;
 • избор на правилно транспортно решение, т.е. – сухопътен, въздушен или морски транспорт;
 • защита на стоките ви;
 • опаковка;
 • етикетиране;
 • как спедиторите могат да ви бъдат от помощ;
 • правила за опасните стоки, и др.

Помагане на купувача да получи пратката през митниците

Като износител Вие сте отговорен за:

 1. Пакетирането на пратката (да бъде лесно за проверка на митницата);
 2. Набавянето и коректното попълване на необходимите документи. В много случаи получаването на документите е условието на клиента за плащане.

Как да помогнете на купувача да получи стоката по-бързо?

 • Включете във фактурата цялата необходима информация;
 • Подгответе внимателно фактурата, проверете я за правописни грешки, подредете текста добре.
 • Уверете се, че фактурата съдържа подробен списък с пакетите, които изпращате.
 • Номерирайте пакетите, за да впишете номерата им във фактурата.
 • Включете и описание на стоката в пакетите;
 • Надписът „Произведено в …….“ е задължителен за всички пакети и продукти в тях.
 • Проучете Американските закони отнасящи се за Вашите продукти, особено ако се занимавате с храна, дрогерия, козметика, алкохол, радиоактивни вещества и други.
 • Поискайте купувачът, да Ви изпрати изискванията на САЩ относно пакетиране, фактуриране и т.н. и ги изпълнявайте стриктно.
 • Провеждайте редовна кореспонденция с американските митници, за да сте винаги наясно с най-новите стандарти, които вашите стоки трябва да покрият.
 • Наблюдавайте пакетирането на стоката Ви. Често наркодилъри използват неподозиращи износители, за да транспортират дрога, скрита в пакетите.
 • Използвайте услугите на доставчик в Automated Manifest System (AMS).
 • Насърчавайте вносителя да ползва услугите на лицензирани митнически посредници от Automated Broker Interface (ABI).

Внасяне на стоките в САЩ

Пратката може да бъде получена единствено и само от купувач или лицензиран митнически брокер, наречен „собственик“. Преди пратката да пристигне, доставчикът е длъжен да издаде „Сертификат на Превозвача“, доказващ правото на доставка на стоката.

Когато пратката стигне до САЩ, вносителят (или неговият брокер) и съответният служител на пристанището са отговорни за попълването на документите за влизане в страната. Внесените стоки не се считат за легални докато не бъдат платени таксите за внос и не бъде получена оторизация от органите на американската митница.

Стандарти и технически разпоредби

Американският национален стандартен институт (ANSI) осигурява Ръководство 65 на ISO/IEC за програмите за продуктово удостоверяване. Можете да се свържете с бюрото им за услуги на клиентите:

American National Standards Institute
25 West 43rd Street, 4th floor
New York, NY 10036
Tel.: +1 212 642 4900
Fax: +1 212 398 0023
Email: info@ansi.org
Web: www.ansi.org

Често използвани консултанти по хомологация за САЩ са компании като Interrtek и SGS

Отговорност за продукта

Продуктите, които се внасят в САЩ са изложени на риск от потенциална отговорност за продукта, но особено там, където продуктът би могъл да причини персонална щета. За съжаление, при изобилстващата със съдебни дела бизнес обстановка в САЩ, защитата на един продукт, който не е причинил вреда, често пъти струва по-скъпо от извънсъдебното решение на спора. Отговорността за продукта обаче не бива да бъде считана за препятствие пред търговията. По-скоро компаниите, които обмислят навлизане на пазара, трябва да направят преценка на какъв риск са изложени, и според него да определят нивото си на комфорт. Там, където износителите имат минимално присъствие на пазара, степента на риск може да не изисква застрахователно покритие. Изключение се прави само тогава, когато вносителят или разпространителят изрично поискат застрахователно свидетелство. Вносителите могат да си помогнат и да предпазят себе си, като разберат съответните градски, щатски или федерални регулаторни изисквания, според мястото, където продуктът им ще се продава, и като изпишат подходящи предупреждения на опаковките и пакетите. Износителите, които нямат присъствие в САЩ, може да успеят да се снабдят със застраховка за обществена отговорност на по-ниска цена чрез българска застрахователна компания, но тази компания трябва да е филиал на американски застраховател, или да има разбиране за проблеми, свързани с отговорността в САЩ.

Изисквания за безопасност

Десет държавни отдела и агенции носят отговорност за обезпечаването сигурността на продуктите, внасяни в САЩ. За допълнителна информация коя агенция отговаря за конкретен продукт, моля, посетете страницата на U.S. Customs and Border Safety (http://www.cbp.gov/).

Застраховка

Или вносителят, или износителят трябва да застрахова пратката. Уверете се, че стоките са застраховани на пълната им стойност. Това включва опаковка, превоз, съхранение, както и всички задължения и данъци. Най-добре е да застраховате поотделно всяка пратка и да ползвате услугите на брокер или застрахователна компания. Обикновено съществуват три вида застраховки.

1) Пълна: Този вид изцяло обхваща превоза на пратката от подателя до получателя. Включва също частични и пълна загуба или повреда.

2) Частична: Този вид обхваща товара за частична и пълна загуба или унищожаване, докато е на кораб. Не покрива щети по пратката по време на придвижването й от подателя до кораба или от кораба до получателя.

3) Специална: Този вид обхваща вашата пратка само, в случай на пълна загуба, повреда или унищожаване.

За повече информация можете да се обърнете към товарния спедитор или вашия застрахователен агент. Износителят трябва да е наясно, че „Пълната застраховка“на товари не включва всички рискове. Тя обхваща само физическа загуба или повреда вследствие на външни причини. Не включва повреди, причинени от война, стачки, бунтове и др.

 • Преминаване през митницата на САЩ

Износителят е:

1) отговорен за опаковане на пратката по начин лесен за инспекция;

2) отговорен за правилното попълване на всички придружаващи документи. Ако не успеете да удовлетворите тези изисквания, почти сигурно е, че вносителят ще потърси друг доставчик за следващата си поръчка.

В почти всички случаи вносителят е отговорен за получаване на стоката през американската митница. Повечето вносители наемат митнически посредник, който се занимава с митническите процедури по преминаването. Въпреки това, износителят трябва да изпълни указанията на вносителя, както са очертани в договорът за продажба (етикетиране и т.н.). Износителят трябва да приложи необходимите документи. Без тях вносителят не може да получи стоката от митницата. В много случаи получаването на определените и правилно попълнени документи е изискване за плащане.

Щатски разпоредби

Законите и разпоредбите, с които се определят параметрите на бизнес формации и продукти по въпроси, като продажба на алкохол, контролни органи по околната среда и безопасността, данъчно облагане, могат да са различни във всеки отделен щат. Добре е тези въпроси да се проучат. Например, докато се правят усилия да се обезпечи съгласуването на законите за строителните дейности, местните власти имат значителна юрисдикция да добавят местни правила – например, да не се използват керемиди от кедрово дърво за покривите в пожароопасните зони на Южните щати.

Обществотo на САЩ е много легалистично. Всички договори трябва да се съставят в писмен вид и да се прочетат от юрист, запознат с облигационно-правната система както на Великобритания, така и на САЩ. Всички аспекти на взаимоотношенията между доставчика и агента трябва да са ясно очертани, включително задълженията по осигуряването на средства за литературно-информационни материали, пътувания и участие в търговски събития. Обичайно нещо е агентните договори в САЩ да включват съгласувани набелязани крайни цели, приключване, ежегодно подновяване, неконкуретни клаузи и др.

[1] Harmonized Tariff Schedule

[2] U.S. Customs and Border Protection