За СТИВ (търговската служба на България в САЩ)

Службата по търговско-икономически въпроси (СТИВ) на Посолството на Република България в САЩ във Вашингтон, разположена в най-голямата и развита икономика в света с 18 трилиона ЩД БВП, в рамките на разполагаемия ресурс от време и средства е основното търговско представителство на страната ни в Съединените щати, покриващо широк кръг области от икономическите отношения между двете страни от експорт през земеделие, туризъм и транспорт до инвестиции, банково дело, трансфер на технологии и капиталови пазари. СТИВ Вашингтон покрива 42 американски щата от цялото Източно крайбрежие до Западното (Калифорния до щата Вашингтон), през “Дълбокия юг” и Запада от Колорадо до Уайоминг. СТИВ-Вашингтон отговаря от една страна за съдействие на българските износители за САЩ и американските потенциални инвеститори в България, а от друга – за следене на политиките и опосредстване диалога между администрациите в двете страни. Това включва двустранните отношения и мероприятия между осем български и осем американски федерални  ведомства с различни техни изпълнителни агенции и поделения, както следва, от българска страна: 1/ Министерство на икономиката, особено БАИ, ИАМСП, БАЕЗ, ББР и София ТехПарк 2/ Министерство на финансите, 3/ Министерство на транспорта, 4/ Министерство на земеделието, (особено от неговия състав Агенцията по безопасност на храните, Агенцията по рибарство и аквакултури, Агенция по лозята и виното и Фонд земеделие), 5/ Министерство на туризма, 6/ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 7 / Министерство на образованието в дейността си в сферата на научните изследвания, БАН, университетския обмен и технологичния трансфер 8/ Министерство на околната среда, и от американска страна 1/ Department of Commerce 2/ Treasury Department 3/ Department of Transportation 4/ US Department of Agriculture 5/ Department of Energy 6/ Environmental Protection Agency 7/ USTR 8/ US Small Business Administration 9/National Science Foundation 9 /Federal Reserve 10/ US Comptroller of the Currency. В задълженията на СТИВ влиза и комуникацията във всички посочени по-горе стопански отрасли и с местните щатски управи на отделните американски щати.

СТИВ – Чикаго покрива със същите дейности и възможности за съдействие района на американския Среден запад – щатите Илинойс, Индиана, Охайо, Мичиган, Северна и Южна Дакота, Айова, Уисконсин, Небраска и Минесота.

С какво и докъде може да съдейства СТИВ

 • Да дава общи насоки за пазара в САЩ и списък с потенциални клиенти (студен и понякога топъл контакт); да препоръча брокери/дистрибутори
 • Да препрати на списък от фирми еднократен мейл с препоръка за дадена компания
 • Да сподели всичките си досега изградени контакти в дадена област при интерес и запитване
 • Да изготвя общи секторни анализ по продуктови групи с експортен потенциал и да ги предоставя на българските износители
 • Да затвърди вече проявен интерес сред американска фирма, да присъства на среща с български и американски партньор при потенциално големи експортни сделки, да посети американски партньор, вече проявил първоначален интерес към българска фирма
 • В някои случаи, в зависимост от локацията – да присъства на търговски изложения с / от името на български износители и браншови камари , след съгласуване и с Министерство на икономиката
 • Да насочва към адвокати, брокери, консултанти и източници на търговско финансиране
 • Да инициира промоционални събития в посолството и консулствата
 • Да препоръчва партньори и контакти сред българската общност в САЩ
 • Да препраща получени запитвания от амер.фирми
 • Какво СТИВ не може да прави
 • Да дава детайлни правни консултации и адвокатски услуги
 • Да предоставя всеки път контакт на „готов купувач“
 • Да сключва сделки и да организира транспорт
 • Да осигури директно финансиране и да намери инвеститор за определена експортна сделка или инвестиционен проект
 • Да се намесва пряко пред митница или при проблеми с логистиката, с редки изключения
 • Да управлява последващи отношения между фирмите след като за започнали кореспонденция / да управлява бизнеса на бг.фирма в САЩ / да я представлява
 • Да събира задължения / несъбрани плащания
 • Да прозвънява / пише масово на много  фирми с цел търсене на нов клиент на българска фирма, която още не е на пазара
 • Да осигурява безплатно транспортиране на мостри

Възможности за стажове на пълно, частично работно време или дистанционни

Посолството и СТИВ за съжаление нямат бюджет за платени стажове, но и наличните програми не е необходимо да са базирани във Вашингтон и да са ограничени като брой работни чсове на ден. Освен това службата предлага на потенцианите си стажанти сътрудничество, изграждащо умения за опериране на американския пазар, изграждане на ценни контакти с местни корпорации и участия в събитията на Посолството. СТИВ предоставя на стажуващи към него млади хора освен потвърждение за стаж и препоръка до работодател още и богата информация за определни пазари, контакти с фирми и достъп до богатата контактна мрежа и връзки на службата из цяла Америка. Срещу това търговската служба очаква по избор на стажуващия принос предимно с изследване на определени пазари в полза на българските износители, актуализиране и редактиране на текущи справки, резюмиране на документи на английски език и прозвъняване на американски компании с цел актуализиране на списъците на СТИВ с реални имена на мениджъри, към които българските фирми да се обръщат като доставчици на стоки и услуги. СТИВ предлага мобилен телефон на стажант за ползване за сметка на Службата.

Изисквания:

 • Отлично боравене с информация на английски език, най-вече четене и разбиране, както и добри граматически и стилистични способности за писане на български език (бележка: тъй като информацията, която се проучва е на английски, а трябва да се представя на български в завършен вид)
 • Умения за бързо и ефективно намиране на информация в уеб пространството както и нейното синтезиране във възможно най-ясен и кратък формат
 • Възможност за работа в самостоятелна форма и с минимален контрол от ръководителя на  СТИВ
 • Стажантът да се обучава в бакалавърска или магистърска програма по Международни отношения, Международни икономически отношения, Бизнес администрация, Маркетинг, Финанси, Публична администрация, или друга сфера, която покрива познания, нужни за описаната стажантска позиция
 • Познания и мотивация за работа в областта на международната търговия, международните отношения и търговско-икономическите връзки между България и САЩ.

За контакт: trade@bulgaria-embassy.org