Представител на МВР

Министерството на вътрешните работи на Република България е основна правоохранителна структура, осъществяваща дейност в служба на обществото, защитавайки живота и имуществото на гражданите и изпълняваща задачи по опазване на обществения ред. Служителите на МВР противодействат на престъпността при стриктно спазване на закона, зачитане на основните права и свободи на гражданите и утвърждаване принципите на правовата държава.

В състава на Министерство на вътрешните работи на Република България влизат следните полицейски и специални служби:

  • Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”
  • Главна дирекция „Национална полиция”
  • Главна дирекция „Гранична полиция”
  • Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
  • Специализиран отряд за борба с тероризма

Министерство на вътрешните работи на Република България работи в тясно сътрудничество със сродните министерства на държавите от Европейския съюз и НАТО, Балканския полуостров, Руската Федерация, както и с държави от други части на света. Взаимодействието с американските правоохранителни органи заема особено важна част от цялостната международна дейност на МВР. Израз на мястото и значението, което ръководството на Министерството на вътрешните работи отделя на това сътрудничество е откриването през м. юли 2005 г. на представителство на МВР в САЩ. Основна задача за представителството е затвърждаване на отличните нива на двустранно сътрудничество между правоохранителните органи на двете държави.

Основен фактор за положителното развитие на отношенията между правоохранителните органи на България и САЩ са общите им цели и задачи – противодействие на международния тероризъм и организираната престъпност във всичките им форми. В подкрепа на горното твърдение могат да бъдат приведени редица примери от съвместни операции по разбиване на организирани престъпни групи, занимаващи се с наркотрафик, фалшиви парични знаци, трафик на хора, детска порнография и др. За оптималното сътрудничество допринасят и представителите на американските правоохранителни служби (ФБР, Сикрет Сървис, ДЕА, Дипломатик секюрити и др.) работещи в България.

Лице за контакт:
Г-н Георги Овчаров – Представител на МВР в САЩ *
+1 (202) 387 0174 (вътр. 212) – офис
+1 (202) 234 7973 – факс
g.ovcharov@bulgaria-embassy.org

* Необходимо е да бъде уточнено, че представителят на МВР няма полицейски правомощия на територията на САЩ, респ. няма право да провежда полицейски разследвания.