Нишови и нискобюджетни възможности

Възможности да се навлезе на специфични ниши с по-малки инвестиции за маркетинг и пазарно проникване

 • Етнически пазар – но извън българската общност в САЩ – народите , които ни познават
 • Търговски марки / Private Labels (att: Trader Joe’s)
 • Онлайн/уеб търговия, особено в партньорство с клубове и НПО – т.нар. affiliate marketing
 • Използване на малцинствени фирми в САЩ – с нормативно задължителен достъп до пазара на навлизане на български продукти
 • Каталожна търговия – специализирани и масови каталожни компании, достигат успешно по-възрастното поколение и традиционните демографики
 • Подпомагане на български емигранти и студенти в САЩ в създаването на емигрантски дистрибуторски фирми
 • Мърчъндайзинг, особено спорт, камиони, университети, музеи;  сувенирни / ювелирни продукти
 • Насочване на продукта към нишови малцинства в САЩ (етнически, професионални, по интереси и полови, особено чернокожи и LGBT)
 • Круизни компании и корабни екипажи, корани агенти, ship chandlers
 • Vendor на различни събори и събития
 • Клубове по интереси и търговски асоциации – финансирането им чрез
 • affinity и affiliate marketing
 • Социален маркетинг – връщане обратно на обществото и онеправданите
 • Органични продукти, веган, йога общности и студиа, продукти, допринасящи за опазването на околната среда
 • Вътрешни системи на доставки на франчайз веригите, обикновено по интранет – характерно за големите хотелски франчайзи като Уиндъм, Хаят и др.
 • Електронна търговия – общи съвети и насоки
 • Ниски разходи за стартиране, но постоянни разходи за промоция и оповестяване
 • Партниране с 3PL доставчик – наличие на партньори в САЩ както по доставките, така и с разплащането; митнически аспекти;
 • Оптималната комбинация – собствен е-магазин, изработен в България, с affinity функция за финансиране на общности и индивидуални партньори
 • Интегриране в социалните мрежи, мърчъндайзинг, карти за лоялност, връзка към сайт с информация за фирмата и продукта
 • Задължителна интеграция в Амазон