Аташе по Отбраната

Сътрудничество във Военната Област Между Република България и САЩ

Сътрудничеството във военната област със САЩ е един от основните приоритети в отбранителната политиката на Република България, като в последните години то се развива активно и динамично.

Показателен факт в това отношение е подписаното на 28 април 2006 г. Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната, което  бележи нов етап в отношенията между двете страни.

Водещите области за военното партньорство между България и САЩ са:

 

Съвместно Участие в Глобалната Война с Тероризма

Български и американски военнослужещи участват в силите на НАТО в Афганистан ISAF. Също така българско военно подразделение изпълнява охранителни задачи в Ирак, като част от водените от САЩ коалиционни сили.

      

         

Двустранни  Учения

Участието на български военнослужещи заедно със своите американски колеги в различни учения и тренировки, провеждани както на територията на нашата страна, така и в САЩ, е от важно значение за повишаване на оперативната подготовка на нашите войски по стандартите на НАТО. Изграждането на съвместни българо-американски военни съоръжения  в Република България създава условия за разширяване на сътрудничеството в тази сфера.

         

Обучение на Български Военнослужещи в САЩ

Обучението на български военнослужещи в САЩ се осъществява по Програмата за международно военно образование и обучение /IMET/, като досега повече от 600 български военнослужещи са получили образование в американски военни колежи и университети.

Бригаден генерал Анатолий Кръстев
Аташе по отбраната
dao@bulgaria-embassy.org