Състав на мисията

Н. Пр. Тихомир Стойчев
Извънреден и пълномощен посланик на Република България в САЩ

Любомир Грънчаров
Пълномощен министър, заместник-ръководител

Стефка Йовчева
Първи секретар, „Политическа служба“

Татяна Караджова
Първи секретар, „Политическа служба“

Даниела Сиракова
Втори секретар, „Политическа служба“

Иво Константинов
Завеждащ „Служба по търговско-икономическите въпроси“

Бригаден генерал Анатолий Кръстев
Аташе по отбраната

Георги Овчаров
Представител на МВР

Христо Генчев
Завеждащ служба „Комуникации“