206.jpg 

ELENA B. POPTODOROVA

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Bulgaria

to the United States of America

 

Term of Appointment: 08/10/2010 to present

 

On August 10, 2010, Ms Elena Poptodorova presented her Letters of Credence to President Barack Obama, accrediting her as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Bulgaria to the United States of America.

 

Prior to her appointment in Washington Ambassador Elena Poptodorova was Director of the Security Policy Directorate at the Ministry of Foreign Affairs. In the period 2008 – 2009 she served as Ambassador-at-Large for the Black Sea Region. From 2002 to 2008 she was Bulgaria’s Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America, when Bulgaria became member of NATO and the EU. Prior to becoming Ambassador to the US, she served as Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs and Director of the Human Rights and International Humanitarian Organizations Directorate.

 

Earlier in her career (1990-2001) Ms Poptodorova was elected Member of Parliament in the 7th Constituent Assembly and in the 36th, 37th and 38th National Assemblies of the Republic of Bulgaria. She served on the committees on foreign policy, national security, radio and TV, human rights, agriculture. She was the Deputy Chair of the Bulgarian delegation to the International Parliamentary Union (IPU), member of the national delegations to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), and the Joint Parliamentary Committee ‘Bulgaria-EU’. She also served as Deputy Chair of the Inter-European Parliamentary Forum on Population and Development (IEPFPD)

 

From 1987 to 1990 she was minister-counselor at the Bulgarian embassy in Rome and Bulgaria’s Consul General to the Republic of San Marino.

 

Ambassador E. Poptodorova joined the Ministry of Foreign Affairs in 1975 and served from 3rd secretary through minister-counselor in the State Protocol, the Cabinet of the Minister and the UN and Disarmament Directorates through 1990, when she was elected in the national legislature.

 

Ms Poptodorova earned her B.A. and M.A. degrees at the Kliment Ohridski University of Sofia in English and Italian linguistic and literary studies, after which she attended a post-graduate course in international relations at the University of National and World Economy in Sofia. She specialized at the University of Leeds, UK and the University of Siena, Italy.

 

Ambassador Poptodorova is Doctor Honoris Causa of the Assumption College, Worcester, USA.

 

She is a founding member and member of the Boards of Bulgarian nongovernmental organizations among which: The Atlantic Club of Bulgaria, The Centre for Regional and Geopolitical Research, The Bulgarian Family Planning and Reproductive Health Association which she currently chairs.

 

She is also member of the Washington-based Executive Council on Diplomacy and Women’s Foreign Policy Group.

 

Since 1995 Ambassador Poptodorova has been a member of the Board of Trustees of the American University in Bulgaria. She was elected as Deputy Chair of the Board at the October 2013 Board meeting.

 

Ambassador Poptodorova is recipient of a number of awards and distinctions, such as:

 

2007 - The Gold Medal of the Ministry of Foreign Affairs for outstanding contribution to Bulgaria’s accession to the EU;

 

2003 - The Gold Medal of Bulgaria’s Atlantic Club for promoting Bulgaria’s membership in NATO;

 

2003 - Commemorative Medal on the occasion of 100 Years of Bulgarian-US Diplomatic Relations;

 

2008 - The Annual Award of the General Federation of Women’s Clubs of the United States of America for leadership and outstanding contribution to the empowerment of women;

 

2008 - Medal of Honour “For Valour and Merit”, I class, of Bulgaria’s Ministry of Interior, for outstanding contribution to establishing the rule of law in Bulgaria, and the enhancement of the national interest and of national and European security;

 

2008 - Recognition Award of the Director of the US Secret Service in appreciation of her many contributions in support of the Secret Service mission and selfless commitment to the ideals and principles of law enforcement.

 

As of 2002, Ambassador Poptodorova is an Honorary Member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in recognition of services rendered to the European cause.

 

Languages: English, Italian, French, Russian, Bulgarian (native)

 

She is married, with one son.

 

October 2013

 

 

ЕЛЕНА Б. ПОПТОДОРОВА

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Съединените щати

 

На 10 август 2012 г. г-жа Елена Поптодорова връчи акредитивните си писма на президента на САЩ Барак Обама и встъпи в длъжност извънреден и пълномощен посланик на Република България в САЩ

 

От 1 август 2009 г. до назначението си във Вашингтон посланик Елена Поптодорова работи като директор на дирекция „Политика за сигурност” в Министерството на външните работи (МВнР) на Република България. В периода 2008-2009 г. тя е посланик със специални поръчения за Черноморския регион. От 2002 до 2008 г. е извънреден и пълномощен посланик на Република България в САЩ – период, в който България бе приета за член на НАТО и се присъедини към ЕС. Преди да поеме поста, посланик Поптодорова e говорител на МВнР и директор на дирекция „Права на човека и международни хуманитарни организации”.

 

В по-ранните години на кариерата си (1990-2001 г.) г-жа Поптодорова е избрана за народен представител в VII Велико народно събрание, както и в 36-ото, 37-ото и 38-ото Народно събрание на Република България. В качеството си на народен представител работи в комисиите по външните работи, националната сигурност, радио и телевизия, права на човека и земеделие. Била е зам.-председател на българската делегация в Интерпарламентарния съюз, член на националните делегации в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) и Съвместната парламентарна комисия „България-ЕС”. Избрана е и за зам.-председател на Интер-европейския парламентарен форум по въпросите на населението и развитието.

 

От 1987 г. до 1990 г. е пълномощен министър в българското посолство в Рим и генерален консул на България в Сан Марино.

 

Посланик Елена Поптодорова постъпва на работа в МВнР през 1975 г., където до избирането си за народен представител през 1990 г. заема длъжности от трети секретар до пълномощен министър в дирекция „Държавен протокол”, кабинета на министъра, дирекцията по ООН и въпросите на разоръжаването.

 

Г-жа Поптодорова получава степени „бакалавър” и „магистър” по английска и италианска филологии и литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, след което завършва и курс по международни отношения в Университета за национално и световно стопанство. Специализирала е в университетите в Лийдс (Великобритания) и Сиена (Италия).

 

Посланик Поптодорова е удостоена с титлата Doctor honoris causa от Assumption College, Worcester, USA

 

Основател и член е на бордовете на редица неправителствени организации, сред които: Атлантическия клуб в България, Центъра за регионални и геополитически изследвания и Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, която в момента оглавява.

 

Член е също на базираните във Вашингтон Вашингтон Executive Council on Diplomacy and Women’s Foreign Policy Group

 

От 1995 г. посланик Поптодорова е член на настоятелството на Американския университет в България. През 2013 г. на редовната октомврийска среща на настоятелството е избрана за негов заместник-председател.

 

Посланик Поптодорова е носител на редица награди и отличия, сред които:

 

2007 – Златен медал на МВнР за изключителни заслуги за присъединяването на Република България към ЕС;

 

2003 – Златен медал на Атлантическия клуб в България за заслуги във връзка с приемането на България в НАТО;

 

2003 – Възпоменателен медал по повод 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и САЩ;

 

2008 – Годишната награда на Федерацията на клубовете на жените в САЩ за изключителни заслуги за овластяването на жените;

 

2008 – Почетното отличие на МВР „За доблест и заслуги" - І степен за изключителен принос за установяването на върховенството на закона в България, за защитата на българските интереси и заздравяване на националната и европейска сигурност.

 

2008 – Награда от директора на U.S. Secret Service в знак на признателност за множество заслуги в подкрепа на мисията на службата и самоотвержена отдаденост на идеалите и принципите на правоприлагането.

 

От 2002 г. посланик Поптодорова е почетен член на ПАСЕ за заслугите й към европейската кауза.

 

Езици: английски, италиански, френски, руски, български (майчин език)

 

Омъжена е, с един син.

 

Октомври 2013 г.