Consulate General of Bulgaria in Chicago

Key officers

Ivan Anchev
Consul General of the Republic of Bulgaria in Chicago

Lyudmila Taseva
Consul

Teodora Boteva
Head of the Commercial and Economic Office

Latest Posts

Consulate General of Bulgaria in Chicago was live. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Коледен благотворителен концерт на Малко българско училище (Чикаго) и приятели.
Изпълнение: Георги Танчев и синове
... See MoreSee Less

View on Facebook

Среща на генералния консул Иван Анчев с шерифа на окръг Куук Томас Дарт

На 13 декември 2017 г. генералният консул Иван Анчев и консул Людмила Тасева проведоха работна среща с шерифа на окръг Куук (Cook County Sheriff) Томас Дарт. По време на срещата бяха обсъдени различни аспекти на двустранното сътрудничество. Шериф Дарт изрази задоволство от ниските нива на криминална активност сред българите в поверения му район. Специално отбеляза, че според статистиката, от 2004 г. до момента броят на задържаните от шерифския офис наши сънародници е едва 92 души, повечето от които за дребни нарушения.
Иван Анчев и Людмила Тасева запознаха шериф Дарт с предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС и свързаните с това отговорности на българското генерално консулство в Чикаго в рамките на консулския корпус на държавите от ЕС. Беше изтъкната необходимостта от подобряване на взаимодействието и обмена на информация между консулските представителства на ЕС и местните власти, в т.ч. Офиса на шерифа, при всякакви случаи на големи природни бедствия, крупни инциденти и терористични атаки. Шериф Дарт увери, че подобен бърз обмен на информация е важен приоритет за неговата администрация и прие да бъдат набелязани конкретни мерки в тази насока. Беше договорено среща на шериф Дарт с генералните консули на държавите от ЕС в Чикаго в периода на българското председателство от януари до юни 2018 г.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Contacts

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Chicago
Address: 737 North Michigan Ave., suite 2105, Chicago, IL 60611, USA
Tel.: +1 312 867 1904
Fax: +1 312 867 1906
Оut-of-hours emergency hotline:
+1 312 752 0661

Consular Section Admission Hours:
Monday to Friday, 10:00 AM – 01:00 PM

Individual inquiries on submitted Applications:
02:00 PM -05:00 PM

E-mail: Consulate.Chicago@mfa.bg