Посланик Тихомир Стойчев връчи акредитивните си писма на президента на САЩ Барак Обама

Посланик Тихомир Стойчев връчва акредитивните си писма на президента на САЩ Барак Обама

На 27 юни 2016 г. извънредният и пълномощен посланик на Република България в САЩ Тихомир Стойчев връчи акредитивните си писма на президента на САЩ Барак Обама.

По време на срещата посланик Стойчев акцентира върху стратегическото партньорство между двете страни и дейността на сформираните пет работни групи за стратегически диалог в основните сфери на сътрудничество: отбрана и сигурност; борба с тероризма; енергийна сигурност; върховенство на закона; образование и засилване на контактите между хората.

Сътрудничеството в областта на сигурността бе посочено като основен елемент в двустранните отношения, чието значение нараства с оглед на променена среда на сигурност. Откроено бе и отличното партньорство между правоприлагащите институции на двете страни.

Посланик Стойчев потвърди политическата воля на българското правителство за реформиране на съдебната система. Като ключов приоритет на страната ни посланикът посочи диверсификацията на енергийните източници и подчерта подкрепата на България за Южния газов коридор. Потвърдена бе решимостта на правителството за изграждане на интеконекторни връзки със съседните страни и приоритетното значение на интерконектора между България и Гърция.

Българският посланик обърна внимание на необходимостта от насърчаване на търговията и разширяване на икономическото и инвестиционното сътрудничество между България и САЩ. Като положителен факт бе отбелязан нарастващият брой на българските фирми, които развиват успешно бизнес в Америка.

Посланик Стойчев заяви, че ще продължат усилията за включване на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания и за сключване на Спогодба за социална сигурност между двете страни. Подчертана бе важността на тези въпроси както за българското правителство, така и за българските граждани.

Посланикът подчерта ролята на България като фактор на стабилност в региона на Югоизточна Европа и призова за продължаване на ангажимента на САЩ към региона.

Президентът Барак Обама приветства българския посланик с неговото назначение и изрази желанието си за задълбочаване на здравите връзки между двете страни.

В своето обръщение американският президент подчерта, че България и САЩ ги свързва топло приятелство. Президентът Обама изрази признателност за участието на българските военни контингенти „рамо до рамо“ с американските военни сили в Афганистан, Ирак и Косово. Специално бе подчертано, че САЩ разглеждат България като лидер и фактор на стабилност в региона на Югоизточна Европа. Приветствани бяха усилията на страната ни за постигане на регионална енергийна сигурност чрез диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ и изграждане на газови интерконектори със съседните държави. Изразена бе надежда, че Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции ще доведе до увеличаване на американските инвестиции в България.