Посланик Тихомир Стойчев проведе среща

Посланик Тихомир Стойчев проведе среща в хотел “Hay Adams” във Вашингтон с представители на американския бизнес, организирана от неправителствената организация „The Potomac Exchange”. Сред участвалите кампании бяха: Boston Scientific, Aetna International, Coca-Cola, Lockheed Martin, Eastman Kodаk, McGuire Woods Consulting, 3 M, Oracle и други.

Посланик Стойчев направи преглед на политическата ситуация в страната ни и подчерта нормалното функциониране на политическата система в България. Специално внимание бе отделено на финансовата и икономическата стабилност на страната и благоприятните условия за чуждестранни инвестиции. Сред факторите за привличане на инвестиции бяха откроени стабилният икономически растеж, низкият процент на инфлация, бюджетен дефицит, държавен дълг и публични разходи спрямо БВП, наличието на квалифицирана работна ръка и владеенето на чужди езици.
Представени бяха и допълнителните стимули за чуждестранните инвеститори, определени със Закона за насърчаване на инвестициите. Информационните и комуникационни технологии, енергетиката, производството на компоненти за автомобили, услугите, производството на храни, аутсорсингът бяха откроени като потенциални области за сътрудничество.

Сред обсъдените въпроси бяха стратегическото партньорство между България и САЩ и развитието на сътрудничеството в областта на отбраната, сигурността и правоприлагането, енергийната сигурност и диверсификация, борбата с тероризма, въпросите на миграцията. Реформата на съдебната система и гарантирането на върховенството на закона бяха посочени като важно условие за привличането на американски инвестиции.

Внимание бе отделено и на лидерската роля на България като фактор на стабилност в региона на Югоизточна Европа и надежден партньор на ЕС и НАТО. Подчертана бе важността от запазване на трансатлантическата връзка и укрепване на сътрудничеството между ЕС и САЩ за справяне с общите предизвикателства.