Homepage

Легализация на документи, издадени от американска институция

1. Всички документи се легализират чрез снабдяването им с апостил (apostille), съгласно Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (1961), в сила за България от 30-и април 2001 г. Снабдените с американски апостил документи имат пълна правна сила в България без никакви други заверки.

***

При необходимост от превод на български език, преводът може да се извърши в България или в САЩ, като във втория случай преводът се заверява от дипломатическото или консулското представителство по досегашния начин.

Заверяват се само готови преводи с обем до 2 страници. Заедно с превода е необходимо да изпратите предплатен адресиран обратно до Вас плик, фотокопие на български документ за самоличност и  money order, cashier's check или cash на името на Българското посолствo.

Таксата включва до 3 екземпляра превод на представения документ. За всеки следващ екземпляр се събира такса като за нов превод.